Tag en BB-uddannelse

   

- og lær at tale med kroppen

Næste hold i uddannelsen starter 23. april 2020.

Uddannelsen kan tages i fritiden (aftener, weekender og lidt ferie).

Introkursus  over en weekend. Se her

Grunduddannelsen på 2 moduler à 6 måneder med 1 kursus om måneden.

Praktikår på ½ - 1 år med i alt 3 kurser og 3 praktikdage og blive certificeret BB-facilitator.

Her opbygger du din egen klinik og tjener det meste af uddannelsen ind igen.

  

 • Modul 1 på ½ år: Fokus på egen selvudvikling og indre fordybelse ud fra krop, berøring og bevidsthed.

 • Modul 2 på ½ år: Fokus på  faglig forståelse  og udvikling. Du er herefter BB-praktiker (praktikårselev).

 • Modul 3 på ½ - 1 år: Praktikår til   udvikling af klinik. Du er herefter BB-facilitator 

Grunduddannelsens to første moduler à ½ år skal tages samlet.

 

Det sidste modul (praktikåret) er frivilligt. Ikke alle ønsker at blive BB-facilitator (terapeut) og have egen klinik.

Du kan dog ikke kalde dig BB-facilitator eller benytte BB-logo m.m. uden at have gennemført alle 3 moduler.

 

Der undervises i sammenhængene mellem krop, følelser og bevidsthed både ud fra videnskabelige betragtninger (biologi, anatomi, fysiologi, psykologi, kvantefysik og astronomi), esoterisk lære (åndsvidenskab) samt BB-anatomi, eksistentiel fysiologi (kroppens psykologi) og arbejdet med egne følelser, livsopfattelse samt glemte og gemte ressourcer. 

Som tillæg tilbydes videoer bl.a. fra PEP (Peace Education Program) af 5 min. - 25 min.'s varighed ved en del af kurserne.  Se pep-kurser.dk, premrawat.com og PEAK-flyer.

  

Der er et par mindre eksamener, og uddannelsen afsluttes med en personlig godkendelse og certifikat.

     Se uddannelsens indhold her  

1/8
 

BB-uddannelsen er for dig, som:

 • har lyst til at arbejde med dig selv og andre via krop, berøring og bevidsthed

 • har anskaffet bogen 'Den bevidste krop - er sanseredskab til selvudvikling' (kan købes med rabat ved foredrag og Introkursus)

 • vil afsætte fornøden tid til personlig fordybelse og faglig træning gennem 1 til 2 år

 • vil arbejde sammen med andre, læse faglitteratur, give øve-sessioner hjemme, samt få vejledningstimer  og egensessioner i tiden mellem kurserne

 • er åben over for at arbejde med bevidsthed, menneskekrop og følelser

 • uddannelsen kræver fuld opmærksomhed i uddannelsesperioden, dvs. ikke andre hele uddannelser samtidig - men gerne enkeltkurser, retreats o.lign.

 

Tilmeld dig her

Økonomi

 

Uddannelsen koster brutto 86.700 kr. og den kan afbetales med månedlige rater (rente og gebyrfri)

– fra 2.408 kr./md. (over 3 år), 1.806 kr./md (over 4 år) og 1.445 kr./md. (over 5 år). 

Heri indgår kurser, kursusmappe, egensessioner, supervisioner og samtaletimer.

Der skal påregnes køb af fagbøger, hvoraf DKUC har 4 obligatoriske bøger: 'Den bevidste krop' (skal læses inden), undervisningsmappe (udleveres gratis), DKUC's anatomikompendium (180 kr.) samt 'Tag springet' om det at starte klinik som selvstændig (160 kr.).

Som BB-elev på modul 2 kan du tage min. 300 kr. for en session

og som BB-praktikårselev skal du tage min. 600 kr.

Du vil derved kunne tjene minimum 63.000 kr. på sidste del af uddannelsen.

Samlede udgifter netto 23.700 kr. (86.700 kr. minus 63.000 kr.)

Ønsker du en personlig samtale eller at tilmelde dig, så benyt: Tilmeldingsformular

DKUC
 

Dansk Kursus- og UdddannelsesCenter

 

Spergelmarken 10

2860 Søborg

Mobil: 41 21 11 26

Mail: dkuc@mail.dk

cvr 25597931

 
BETALING
 

Danske Bank​

 

For BB-sessioner:

3140 - 4485168834

For BB-kurser:

3140 - 11083714

IBAN: DK1530000011083714

BIC/SWIFT: DABADKKK

 

© Ordene BevidsthedsBerøring

    og InBody samt  logo er 

    varemærkebeskyttede.

 • Facebook - White Circle
 • YouTube - White Circle
 • Pinterest - White Circle
 • LinkedIn - White Circle

Medlemsskab kun for BB-elever: