Struktur og økonomi

Modul 1

½ år

1 introkursus à 2 dage

4 BB kurser à 2½ dag

2 basiskurser à 4 dage

 

Øvepraktik mellem kurserne:

3 vejledninger, 5 egensessioner, 5 øvesessioner, 1 samtale og 2 studiegrupper à 3 timer.

Herefter er du BB-elev og kan tage

300 kr. for dine øvesessioner.

 

Denne titel kan du oppebære i ½ år. mens du er på modul 2.

Du får nu din profil på denne hjemmeside under 'Klinikker'.

Modul 2

½ år

4 weekendkurser à 2½ dag

2 basiskurser à 4 dage

 

Øvepraktik mellem kurserne:

3 vejledninger, 5 egensessioner, 10 øvesessioner, 1 samtale og 3 studiegrupper à 3 timer.

Herefter er du BB-praktiker (praktikårselev) og kan tage 600 kr. for dine øvesessioner.

 

Denne titel kan du oppebære i ½ år, mens du er på modul 3.

Modul 3

½ - 1 år

 2 weekendkurser à 2½ dag

3 praktikdage 

Øvepraktik mellem kurserne:

6 vejledninger, 6 egensessioner, 100 øvesessioner, 2 samtaler og 3 studiegrupper à 3 timer.

Du kan herefter godkendes som BB-facilitator og kan tage 900 kr. eller mere for dine BB-sessioner

 

Du kan videreuddanne dig til BB-specialist og BB-lærer.

Læs mere om kurserne her

 

Økonomi

Der skal påregnes køb af fagbøger, hvoraf DKUC har 4 obligatoriske bøger: 'Den bevidste krop' (skal læses inden), undervisningsmappe (udleveres gratis), DKUC's anatomikompendium (180 kr.) samt 'Tag springet' om det at starte klinik som selvstændig (160 kr.).

Som BB-elev på modul 2 kan du tage min. 300 kr. for en session

og som BB-praktikårselev skal du tage min. 600 kr.

Du vil derved kunne tjene minimum 63.000 kr. på sidste del af uddannelsen.

Samlede udgifter netto 23.700 kr. (86.700 kr. minus 63.000 kr.).

 

Book en samtale

Inden påbegyndelsen af BB-uddannelsen anbefales det, at du deltager på et foredrag, som jævnligt udbydes af DKUC i Søborg.

Forudsætningerne for at påbegynde uddannelsen er, at du har deltaget på et BB-introkursus over en weekend, at du har læst bogen 

'Den bevidste krop' og har haft en personlig samtale i DKUC i Søborg.

DKUC
Dansk Kursus- og UdddannelsesCenter

Spergelmarken 10

2860 Søborg

tlf: 41 21 11 26
Mail: dkuc@mail.dk

cvr 25597931

© Ordene BevidsthedsBerøring og InBody samt logo er varemærkebeskyttede.