Uddannelsens indhold

​Uddannelsen er for dig, som​

  • har lyst til at arbejde med dig selv og andre via krop, berøring og bevidsthed

  • er villig til at give slip på egne forestillinger og se på verden og dig selv på en ny måde

  • vil afsætte fornøden tid til både personlig fordybelse og faglig træning gennem 1 til 2 år

  • vil afsætte fornøden tid til at arbejde sammen med andre, læse faglitteratur, give øvesessioner hjemme, samt få vejledningstimer  og egensessioner i tiden mellem kurserne

  •  har læst bogen 'Den bevidste krop - er sanseredskab til selvudvikling'  (kan købes med rabat ved foredrag og introkursus)

Uddannelsen kræver fuld opmærksomhed i uddannelsesperioden, dvs. ikke andre hele uddannelser samtidig - men gerne enkeltkurser, retreats o.lign.

Kurser og uddannelse i kropsterapi.
Praktisk, faglig uddannelse i Bevidsthedsberøring

Krop, berøring og bevidsthed

Lær om de forbundne landskaber i krop, sjæl og ånd – dvs. krop, følelser og bevidsthed. Megen medicinsk og psykologisk viden har en dybereliggende forklaring i kroppens 3-deling i plante, dyr og menneske.

Bevidsthedsanatomi

BB-anatomi påviser andre dynamikker i kroppen end dem, som videnskaben har erkendt til dato. Bl.a. en viden om krop og følelser, som også var kendt i fx det gamle Grækenland og Ægypten samt i Kina og Indien.

Eksistentiel fysiologi

- også kaldet 'kroppens psykologi' – hvorfor gør kroppen, som den gør? Kroppen reagerer ud fra alle de dynamikker og forsvarsmekanikker, som er opbygget gennem 2,4 milliarder års evolutionær 'produktudvikling'.

Øvelser

Kurserne er tilrettelagt som afvekslende  workshops, hvor der jævnligt indgår øvelser i fx brugen af sproget, greb og teknikker samt kroppens udtryk og discipliner så som 'kropslæsning' og åndedrættets dynamik.

Praktik

Uddannelsen i BevidsthedsBerøring er en mesterlære dvs. øvelse gør mester. Der fokuseres på opbygningen af dit eget, indre mesterskab, som kan vokse resten af livet. Der er praktik på kurserne og imellem kurserne.

Skriftligt

Der er kun få mindre skriftlige eksaminer bl.a. i BB-anatomi og eksistentiel fysiologi.

Du får også mindre skriftlige opgaver, nærmest selvrefleksioner, omkring dit eget arbejde med faget

Litteratur

Du får en litteraturliste med enkelte fagbøger, som skal læses undervejs bl.a. 'Den bevidste krop'.

DKUC udgiver også 3 kompendier, som udgør kernen i uddannelsen bl.a. et gratis undervisningskompendium.

Undervisningsvideoer

På de fleste kurser vises der videoer med relevans for uddannelsen. Her er tale om alt fra kvantefysik, lægevidenskab, kropsterapi og bevægelseskunst til oplæg fra TED-talks og lignende foredragssider.

Indre viden

Videoer af foreskellig længde fra 5 - 35 min. bl.a. med uddrag af Prem Rawats taler om de medfødte indre skatte, om vores indre kerne og uudnyttede ressourcer.

Se mere på  'Indre Viden' .

Gæstelærere

På enkelte af kurserne deltager gæstelærer med forskellig baggrund i arbejdet med krop og bevidsthed.

Vi får oplæg fra læger, psykologer, clairvoyante,  coaches og andre fagfolk.

Book en samtale

Inden påbegyndelsen af BB-uddannelsen anbefales det, at du deltager på et foredrag, som jævnligt udbydes af DKUC i Søborg.

Forudsætningerne for at påbegynde uddannelsen er, at du har deltaget på et BB-introkursus i en weekend, at du har læst bogen 

'Den bevidste krop' og har haft en personlig samtale i DKUC i Søborg.

Lær indre harmonisering via mild berøring.
Blog, podcast, video, artikler, posters, plakater, bog, bøger,
Kurser og uddannelse i kropsterapi.

DKUC
Dansk Kursus- og UdddannelsesCenter

Spergelmarken 10

2860 Søborg

tlf: 41 21 11 26
Mail: dkuc@mail.dk

cvr 25597931

© Ordene BevidsthedsBerøring og InBody samt logo er varemærkebeskyttede.