Hvem er vi?

Vi er pionerer på rejse i det indre univers

og mod en lysere fremtid

BB​-facilitatorer er 'samaritter på livets vej', som arbejder dybt i nervesystem og sjælelige problematikker bl.a. chok og traumer og gamle, låste selvopfattelser.

BB-facilitatorer fokuserer på fremtiden og de uudnyttede ressourcer i livet.

Øjeblikket rummer altid ny indsigt​ og transformation, og der er megen hjælp at hente fra indre klarhed og højere bevidsthed. Vi arbejder med spiritualitet, kreativitet og seksualitet.​

Vi hænger ikke fast i systemer og regler, men griber ofte til nye værktøjer i samarbejde med hver enkelt klient, som jo rummer hver sin unikke viden om livet. Vi er ikke bange for - i respekt og samarbejde med klienten - at afprøve grænser og opdage nye territorier.

I dag plages den vestlige verden i stigende grad af stress, udbrændthed, angst, depression og ensomhed.

Det er som en ​​psykosomatisk tsunami, der skyller gennem samfundet og rammer flere og flere - også gamle, børn og unge.  Det er en ny reaktionsbølge, hvor kroppene gør oprør mod det ikke-biologiske samfund, vi i stigende grad har fået udviklet. 

Menneskeheden skal nu til at gå en helt anden vej – at finde tilbage til sin naturlige, frie væren.  Det er OK at have brug for hjælp og omsorg - og det er OK at give opmærksomhed og kærlighed til sig selv.

 

BevidsthedBerøring er tænkt som et netværk af mennesker, som kommer hinanden i møde og hjælper hinanden i vores behov for omsorg og til at komme tilbage til vores oprindelige natur.​

Afspænding af kroppens bund.
Find BB-klinikker i Danmark.
Foredrag om kropsterapi.

DKUC
Dansk Kursus- og UdddannelsesCenter

Spergelmarken 10

2860 Søborg

tlf: 41 21 11 26
Mail: dkuc@mail.dk

cvr 25597931

© Ordene BevidsthedsBerøring og InBody samt logo er varemærkebeskyttede.