​BB-Netværk
  • ​Vi er et netværk af uddannede BB​-facilitatorer med en 2-årig kropsterapeutisk uddannelse samt BB-praktikere med en 1-årig uddannelse (praktikårselever) og BB-elever med en ½-årig uddannelse - samt klienter - som ønsker at forstå og frisætte sig selv og som tør gå nye veje.

 

  • Sammen udforsker vi den indre, menneskelige konstitution og videreudvikler værktøjer og dynamikker til at møde det voksende krav om personlig frisættelse, kreativitet og glæde.

 

  • ​BB-facilitatoren er en sparringspartner​ i din personlige udvikling samt din krops ambassadør til din generobring af "det tabte terræn". Sammen er vi pionérer, som udforsker den menneskelige naturs uopdagede muligheder. Vi inkluderer den seneste forskning​ inden for biologi, medicin, kvantefysik, psykologi og spirituel opvågning, og vi lader os guide af det unikke, som opstår i hver enkelt session. Ikke to klienter er ens og ikke to BB-sesioner er ens.​

 

  • ​Øjeblikket rummer altid ny indsigt​ og transformation, og der er megen hjælp at hente fra indre klarhed og højere bevidsthed. Vi arbejder med spiritualitet, kreativitet og seksualitet.​

Vi er pionérer

​BB-facilitatorer er udforskere i livet, der søger bevidst at forstå og udvikle arbejdet med krop, berøring og bevidsthed.

 

Ny viden dukker hele tiden op, når vi ser indad i den menneskelige konstitution. Vi hænger ikke fast i systemer og regler, men griber ofte til nye værktøjer i samarbejde med hver enkelt klient, som jo rummer hver sin unikke viden om livet og det at være menneske. Vi er ikke bange for - i respekt og samarbejde med klienten - at afprøve grænser og opdage nye territorier.

 

BB​-facilitatorer er 'samaritter på livets vej', som arbejder dybt i nervesystem og sjælelige problematikker bl.a. chock og traumer og gamle, låste selvopfattelser.

 

BB-facilitatorer fokuserer på fremtiden og de uudnyttede ressourcer i livet. Kroppen rummer oftest alt det, vi har brug for og kender vejen til vores virkelige selv.

De svage og
følsomme I dag plages den vestlige verden i stigende grad af stress, udbrændthed, smerte, angst, depression og ensomhed.

 

Det er som en ​​psykosomatisk tsunami, der skyller gennem samfundet og rammer flere og flere - også gamle, unge og børn.  Det er en ny reaktions-bølge, hvor kroppene gør oprør mod det ikke-biologiske samfund, vi i stigende grad har fået udviklet.

 

Menneskeheden skal nu til at vende sig og gå en helt anden vej. Det er OK at have brug for hjælp og omsorg - og det er OK at give opmærksomhed og kærlighed, også "professionelt".

 

BevidsthedBerøring er tænkt som et netværk af mennesker, som kommer hinanden i møde og hjælper hinanden i vores behov for omsorg og til at komme tilbage til vores oprindelige natur.​ 

DKUC
 

Dansk Kursus- og UdddannelsesCenter

 

Spergelmarken 10

2860 Søborg

Mobil: 41 21 11 26

Mail: dkuc@mail.dk

cvr 25597931

 
BETALING
 

Danske Bank​

 

For BB-sessioner:

3140 - 4485168834

For BB-kurser:

3140 - 11083714

IBAN: DK1530000011083714

BIC/SWIFT: DABADKKK

 

© Ordene BevidsthedsBerøring

    og InBody samt  logo er 

    varemærkebeskyttede.

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Pinterest - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

Medlemsskab kun for BB-elever: