BG_mint_lys.jpg

BB-BLOG

Den bevidste krop
- et sanseredskab til selvforståelse
BevidsthedsBerøring
Et midt, fordybende kropsarbejde med nærvær og harmoni

DKUC
Dansk Kursus- og UdddannelsesCenter

Søborg Hovedgade 123, 4.th.

2860 Søborg

tlf: 41 21 11 26
Mail: dkuc@mail.dk

cvr 25597931

Kurser og klinik i

Loaderiet i Rødovre

www.loaderiet.dk

© Ordene BevidsthedsBerøring og InBody samt logo er varemærkebeskyttede.