Bevidsthedsanatomi

Ny forståelse af skjulte sammenhænge og dynamikker i kroppen

Kroppens 8 hjerner.

Hvis vi tror, at vores tanker er det overordnede i menneskekroppen, så har vi ikke forstået vores egen natur. Når vi bliver udsat for uro, krise eller farer, så overruler reptilhjernen, regnormehjernen og insekthjernen øjeblikkelig den logiske tænkning.

Derfor kan stress, angst, udbrændthed og depression ikke tales eller tænkes væk. Der skal snakkes direkte med kroppens dybere lag bl.a. ved mild berøring.

Vores bevidsthed har udspring i alle kroppens dynamikker, som er udviklet gennem 2,4 milliarder års evolution. Angst, sult, længsel, yngelpleje, seksualitet, sanselighed, forståelse, skam og gruppetilhørsforhold, nysgerrighed m.m. er direkte knyttet til kroppens 8 hjerner. 

Kroppens 3-deling

Kroppens 3-deling er holistisk, dvs. at vilje, følelse og bevidsthed (plante, dyr og menneske) gentager sig i alle enkeltdelene.

Skelettet danner tre hulrum: bækken, brystkasse og kranium, som repræsenterer 3-delingen i kroppens overordnede struktur – men ansigt, arme, ben og fingre er også 3-delte.

Når vi arbejder med krop, berøring og bevidsthed giver disse strukturer og dynamikker mening fysisk, følelsesmæssigt og bevidsthedsmæssigt.

I oldtidens Ægypten og Grækenland vidste man, at naturen, evolutionen og hele universet var repræsenteret i menneskekroppens skjulte dynamikker.

Helt fysisk består 99% af kroppen kun af 6 grundstoffer: ilt, brint, kalk, kul, kvælstof og fosfor, og de 5 elementer repræsenteres af kroppens inddeling i: fast (stabilitet), flydende (flow), kulde (næring), varme (drivkraft) og gnist (den livgivende skaberkraft).

Læs mere om bevidsthedsanatomi i bogen Den bevidste krop og på bloggen.

Når kroppen slipper musklelpansret.
Podcast om kroppens muligheder.
Afspæning som harmoniserer.

DKUC
Dansk Kursus- og UdddannelsesCenter

Spergelmarken 10

2860 Søborg

tlf: 41 21 11 26
Mail: dkuc@mail.dk

cvr 25597931

© Ordene BevidsthedsBerøring og InBody samt logo er varemærkebeskyttede.